16.08. 2011 – PaSCR TresPresidentes

Price: 52.900 Kč

PaSCR TresPresidentes, celodelrinový, vrapové hadice (s cordurovou ochranou)
s ústenkou, vaky – vše v naprosto luxusním stavu.
Jirka Šejba (604 554 823, jirka.sejba@seznam.cz)

Related Items