CCR Evolution

CCR Evolution

CCR EVOLUTION

Kategorie: Electronically Controlled Closed Circuit Rebreather – elektronicky řízený plně uzavřený rebreather.
Název: CCR Evolution.
Výrobce, cetifikát: Ambient Pressure Diving Ltd., United Kingdom, EU.
Výcvik a prodej v ČR a SR: Petr Votava, Intructor IANTD # 3581, ECONOMAT spol s.r.o.

Popis přístroje:

 

 • Konstrukce je totožná s přístrojem CCR Inspiration Vision, rozdíl je ve velikosti scrubberu a použitých lahvích. Evolution je kompaktní a zároveň lehčí. Pohlcovač CO2 (scrubber) je axiální, plastový, uzavřený hlavou scrubberu, která obsahuje 3 sondy pro měření O2, 2 baterie, kabely a dvě nezávislé řídící jednotky s mikroprocesory. Uvnitř vnějšího válce je umístěna vlastní filtrační patrona obsahující absorbent CO2 diluentem, vrapová hadice od výdechového vaku je připojena k plastové rouře, která je napojena se scrubberem v dolní části válce srubberu.
 • Systém dodávky plynů zahrnující tlakové láhve o objemu 2 litrů pro ředící plyn (diluent) a 2 litrů pro O2 včetně prvních stupňů dýchací automatiky a rozvodu středotlakých hadic.
 • Ke dvěma nezávislým řídícím jednotkám je napojen ovládací panel, standardně upevnitelný dvěma řemínky k zápěstí. Ovládání je řešeno třemi piezo-elektrickými tlačítky. Ovládací panel je společný pro oba mikroprocesory.
 • Dýchací vaky, hadice a ústenka.
 • Elektronika: Ovládací panel je společný pro obě nezávislé řídící jednotky umístěné v hlavě scrubberu. Dvě nezávislé řídící jednotky s mikroprocesorem a každá s vlastním zdrojem, z nichž jedna slouží jako hlavní (C1) a řídí rebreather a druhá slouží jako záložní (C2), připravena při případné poruše plně převzít řízení rebreatheru. Přívod energie pro řídící jednotky je propracovaným systémem, který flexibilně dokáže přepínat mezi oběma bateriovými zdroji. Senzory kyslíkové koncentrace, solenoid ventil a bateriové zdroje jsou umístěny v hlavě scrubberu. Nedílnou součástí elektroniky je akustický alarm, připojený také k oběma řídícím jednotkám. Dále je k oběma řídícím jednotkám připojen optickými kabely HUD (Head Up Display) se dvěma zelenými a dvěma červenými LED diodami. Každá řídící jednotka ovládá nezávisle jednu zelenou a jednu červenou „ledku“. HUD je umístěn na ústence v zorném poli potápěče a dokáže potápěči signalizovat stav ppO2 v okruhu a dále případné možné potíže (rozlišeno kombinacemi a frekvencí blikání „ledek“). Zajímavostí je propojení HUD displeje s hlavou scrubberu optickými kabely. LED diody jsou umístěny uvnitř sruberu. Další volitelnou součástí je sonda umístěná ve pohlcovači, která pomocí měření teplot uvnitř filtru CO2 signalizuje, v jakém stavu je absorbent CO2. Čtení této sondy je zobrazeno graficky na displeji ovládacího panelu. Dále nové řešení elektroniky umožňuje výpočet dekomprese se zobrazením na displeji ovládacího panelu. Vše plně programovatelné i pod vodou, umožňuje nastavit na 6 různých směsí. Při přechodu na otevřený okruh dokáže computer přepnout a kalkulovat i nadále vaší dekompresi. Dekompresní software pro řídící jednotky je možné pořídit ve verzích Nitrox a Trimix. S přídavným interface je možné stahovat data do PC. Speciální diagnostický soubor je možné zaslat výrobci, který vám tak na dálku může diagnostikovat správnou funkci rebreatheru.
 • Dýchací vaky: dvouplášťové s umístěním „přes ramena“ (Over the shoulder) vybavené na výdechovém dýchacím vaku a automatickým dávkovačem ředícího plynu (diluentu) ADV – Automatic Diluent Valve – volitelně. Standardně jsou na nádechovém dýchacím vaku umístěny: inflátorový ventil pro manuální přidávání O2 a také přetlakový odpouštěcí ventil. Na výdechovém dýchacím vaku je umístěn inflátorový ventil pro ruční přidávání ředícího plynu (diluentu).
 • Dýchací hadice: 4x dýchací vrapové hadice s delrinovými koncovkami a dvě z hadic s ochranným cordurovým pláštěm proti mechanickému poškození.
 • Ústenka: uzavíratelná ústenka standardně bez integrovaného regulátoru otevřeného okruhu s namontovaným HUD.
 • Filtrační CO2 kanistr: axiální CO2 kanistr (na 1,5 kg pohlcovače) s životností minimálně 2 hodiny (Sofnolime) ve vodě 3°C. Prakticky použitelný cca 4 hodiny.
 • Kryt: scrubber, středotlaké rozvody a tlakové láhve s plyny jsou umístěny pod krytem z odolného plastu.
 • Operační hloubka: CE certifikát na 40 m při použití diluentu vzduch, 100 m při použití směsí hélia, O2 (příp. ještě N2), přičemž END do 70 m hloubky ne vyšší než 30 m a END do 100 m hloubky ne vyšší než 24 m. Toto odpovídá normě European Rebreather Standard 14143:2003.
 • Celková hmotnost: 18 kg.
 • Kompenzátor vztlaku: volitelně ve dvou velikostech 16 kg a 22 kg s možností doplnění integrovanou záchrannou lahví (cca 0,5 l). BCD je vybaven „Auto Air“ inflátorem, který slouží též jako nouzový druhý stupeň otevřeného okruhu – bail out. V praxi bývá často nahrazován klasickým inflátorem a bail-out je řešen samostatnou středotlakou hadicí s druhým stupněm automatiky připojenou ke sředotlakému rozvodu „diluentu“.
 • varianta 1: křídlo a postroj jako u Inspiration.
 • varianta 2: vesta s integrovanou zátěží.
 • Další volitelné příslušenství: ADV (auto diluent ventil), Scrubber Monitor (viz sekce“elektronika“) a dvě varianty dekompresního software (EANx a Trimix).

 

Výhody přístroje:

 

 • Navazuje konstrukčně na úspěšný rebreather s kvalitním servisním zázemím a výcvikovými programy. Rychlá dostupnost náhradních dílů (E.U.).
 • Ve světě jeden z nejznámějších a jednoznačně nejrozšířenější – prodáno cca 6000 ks k 12/2004 (pozn. původní verze CLASSIC).
 • Zkonstruován na základě dlouholetých zkušeností s vývojem podobných rebreatherů a na základě připomínek uživatelů a autorů domácích úprav původní verze.
 • Jako všechny další modely od Ambient Pressure Diving je držitelem CE certfiikátu umožňující oficiální prodej v E.U.
 • Kvalitní mechanické zpracování jednotlivých komponentů minimalizující možnost jejich poruchy či chyby.
 • Zdvojené na sobě zcela nezávislé kontrolní elektronické systémy, jeden ovládací panel na zápěstí (volitelně též připnutelný na d-ring na výstroji), výpočet „on-line“ dekomprese, HUD.
 • Ve srovnání s výrobky z USA poměrně příznivější cena.
 • Efektivní využití plynných směsí standardní pro většinu přístrojů s plně uzavřeným okruhem.
 • Excelentní dýchací charakteristika okruhu a to v každé fázi ponoru i při změnách polohy těla bez rozdílu nádechového a výdechového odporu.
 • Téměř všechny opravy lze řešit svépomocí, nejsou předepsány povinné servisní prohlídky u výrobce, umožňuje ale poslat diagnostický log soubor výrobci, který tak může zjistit, případně vyloučit, závady bez nutnosti odeslání přístroje k výrobci.
 • Nová verze elektroniky VISION umožňuje využití kompletní škály doplňků. Při vývoji, který trval poměrně dlouhou dobu, byly uplatněny všechny současné trendy pro vybavení rebreatheru. Výrobce si dal velký pozor, aby nová verze prošla důkladným testováním (2 roky) a byla tak vysoce spolehlivá.
 • Pro svojí kompaktní velikost je vhodný i pro ženy, snadnější transport.

 

Nevýhody přístroje:

 

 • Diskutabilní nevýhodou může být umístění scrubberu a lahví pod krytem. Může byt individuálně řešeno pomocí vlastní konstrukce, například montáží na backplate, a podobně.
 • Zmenšená velikost a snížená hmotnost je vykoupena zmenšením obsahu scrubberu, což snižuje použitelnost tohoto přístroje pro náročné ponory.
 • Jiné nedostatky zatím nejsou zřejmé.

 

Použití přístroje:

 

 • Rekreační potápění ve všech možných prostředích.
 • Hloubkové a směsové „technické“ potápění, vraky, jeskyně, limitováno ovšem sníženou výdrží scrubberu (2 hodiny).
 • Orientační cena: cca 132000 Kč + DPH v základní výbavě, cca 145000 Kč + DPH plně vybavený přístroj všemi volitelnými doplňky.
 • Výrobce: www.apdiving.com.
 • Poznámky: výborný, vyzkoušený a dostupný přístroj pro široké spektrum uživatelů.

[button_icon url=“http://rebreather.cz/fotogalerie/foto-apd/“ size=“middle“ colour=“green“]Galerie obrázků[/button_icon]

Přejít nahoru