CCR Inspiration Vision

CCR Inspiration Vision

CCR INSPIRATION VISION

Kategorie: Electronically Controlled Closed Circuit Rebreather – elektronicky řízený plně uzavřený rebreather.
Název: CCR Inspiration Vision Electronic.
Výrobce, cetifikát: Ambient Pressure Diving Ltd., United Kingdom, EU.
Výcvik a prodej v ČR a SR: Petr Votava, Intructor IANTD # 3581, ECONOMAT spol s.r.o.

Popis přístroje:

 

 • Pohlcovač CO2 (scrubber) je axiální, plastový, uzavřený hlavou scrubberu, která obsahuje 3 sondy pro měření O2, 2 baterie a kabely a na rozdíl od původní verze dvě také nezávislé řídící jednotky s mikroprocesory. Uvnitř vnějšího válce je umístěna vlastní filtrační patrona obsahující absorbent CO2 diluentem, vrapová hadice od výdechového vaku je připojena k plastové rouře, která je napojena se scrubberem v dolní části válce sruberu. Od původní verze se verze VISION liší konstrukcí hlavy scrubberu.
 • Systém dodávky plynů zahrnující tlakové láhve o objemu 3 litrů pro ředící plyn (diluent) a 3 litrů pro O2 včetně prvních stupňů dýchací automatiky a rozvodu středotlakých hadic.
 • Ke dvěma nezávislým řídícím jednotkám je napojen ovládací panel, standardně připevnitelný dvěma řemínky k zápěstí. Ovládací panel je společný pro oba mikroprocesory.
 • Dýchací vaky, hadice a ústenka.
 • Elektronika: Ovládací panel je společný pro obě nezávislé řídící jednotky umístěné v hlavě scrubberu. Dvě nezávislé řídící jednotky s mikroprocesorem a každá s vlastním zdrojem, z nichž jedna slouží jako hlavní (C1) a řídí rebreather a druhá slouží jako záložní (C2), připravena při případné poruše plně převzít řízení rebreatheru. Přívod energie pro řídící jednotky je propracovaným systémem, který flexibilně dokáže přepínat mezi oběma bateriovými zdroji. Senzory kyslíkové koncentrace, solenoid ventil a bateriové zdroje jsou umístěny v hlavě scrubberu. Nedílnou součástí elektroniky je akustický alarm, připojený také k oběma řídícím jednotkám. Dále je k oběma řídícím jednotkám připojen optickými kabely HUD (Head Up Display) se dvěma zelenými a dvěma červenými LED diodami. Každá řídící jednotka ovládá nezávisle jednu zelenou a jednu červenou „ledku“. HUD je umístěn na ústence v zorném poli potápěče a dokáže potápěči signalizovat stav ppO2 v okruhu a dále případné možné potíže (rozlišeno kombinaceni a frekvencí blikání „ledek“). Další volitelnou součástí je sonda umístěná ve pohlcovači, která pomocí měření teplot uvnitř filtru CO2 signalizuje, v jakém stavu je absorbent CO2. Čtení této sondy je zobrazeno graficky na displeji ovládacího panelu. Dále nové řešení elektroniky umožňuje výpočet dekomprese se zobrazením na displeji ovládacího panelu. Vše plně programovatelné i pod vodou, umožňuje nastavit na 6 různých směsí. Při přechodu na otevřený okruh dokáže computer přepnout a kalkulovat nadále vaší dekompresi. Dekompresní software pro řídící jednotky je možné pořídit ve verzích Nitrox a Trimix. S přídavným interface je možné stahovat data do PC. Speciální diagnostický soubor je možné zaslat výrobci, který vám tak na dálku může diagnostikovat správnou funkci rebreatheru.
 • Dýchací vaky: dvouplášťové s umístěním „přes ramena“ (Over the shoulder) vybavené na výdechovém dýchacím vaku a automatickým dávkovačem ředícího plynu (diluentu) ADV – Automatic Diluent Valve – volitelně. Standardně jsou na nádechovém dýchacím vaku umístěny: inflátorový ventil pro manuální přidávání O2 a také přetlakový odpouštěcí ventil. Na výdechovém dýchacím vaku je umístěn inflátorový ventil pro ruční přidávání ředícího plynu (diluentu).
 • Dýchací hadice: 4x dýchací vrapové hadice s delrinovými koncovkami a dvě z hadic s ochranným cordurovým pláštěm proti mechanickému poškození.
 • Ústenka: uzavíratelná ústenka standardně bez integrovaného regulátoru otevřeného okruhu s namontovaným HUD.
 • Filtrační CO2 kanistr: axiální CO2 kanistr (na 2,5 kg pohlcovače) s životností minimálně 3 hodiny (Sofnolime) ve vodě 3°C. Prakticky použitelný cca 6 hodin.
 • Kryt: scrubber, středotlaké rozvody a tlakové láhve s plyny jsou umístěny pod krytem z odolného plastu.
 • Operační hloubka: CE certifikát na 50 m při použití diluentu vzduch a 100 m při použití směsí hélia, O2 (příp. ještě N2).
 • Celková hmotnost: 25 kg.
 • Kompenzátor vztlaku: volitelně ve dvou velikostech 16 kg a 22 kg s možností doplnění integrovanou záchrannou lahví (cca 0,5 l). BCD je vybaven „Auto Air“ inflátorem, který slouží též jako nouzový druhý stupeň otevřeného okruhu – bail out. V praxi bývá často nahrazován klasickým inflátorem a bail-out je řešen samostatnou středotlakou hadicí s druhým stupněm automatiky připojenou ke sředotlakému rozvodu „diluentu“.
 • Další volitelné příslušenství: ADV (auto diluent ventil), Scrubber Monitor a dvě varianty dekompresního software (EANx a Trimix).

 

Výhody přístroje:

 

 • Navazuje konstrukčně na bezkonkurenčně nejrozšířenější rebreather na světě s kvalitním servisním zázemím a výcvikovými programy. Celkem bylo vyrobeno od roku 1998 již přes 4000 ks. Rychlá dostupnost náhradních dílů (E.U.).
 • Ve světě jeden z nejznámějších a jednoznačně nejrozšířenější – prodáno cca 6000 ks k 12/2004 (pozn. původní verze CLASSIC).
 • Zkonstruován na základě dlouholetých zkušeností s vývojem podobných rebreatherů a na základě připomínek uživatelů a autorů domácích úprav původní verze.
 • Jako všechny další modely od Ambient Pressure Diving je držitelem CE certikátu umožňující oficiální prodej v E.U.
 • Kvalitní mechanické zpracování jednotlivých komponentů minimalizující možnost jejich poruchy či chyby.
 • Zdvojené na sobě zcela nezávislé kontrolní elektronické systémy, jeden ovládací panel na zápěstí (volitelně též připnutelný na d-ring na výstroji), výpočet „on-line“ dekomprese, HUD.
 • Ve srovnání s výrobky z USA poměrně příznivější cena.
 • Efektivní využití plynných směsí standardní pro většinu přístrojů s plně uzavřeným okruhem.
 • Excelentní dýchací charakteristika okruhu a to v každé fázi ponoru i při změnách polohy těla bez rozdílu nádechového a výdechového odporu.
 • Téměř všechny opravy lze řešit svépomocí, nejsou předepsány povinné servisní prohlídky u výrobce, umožňuje ale poslat diagnostický log soubor výrobci, který tak může zjistit, případně vyloučit, závady bez nutnosti odeslání přístroje k výrobci.
 • Nová verze elektroniky VISION umožňuje využití kompletní škály doplňků. Při vývoji, který trval poměrně dlouhou dobu, byly uplatněny všechny současné trendy pro vybavení rebreatheru. Výrobce si dal velký pozor, aby nová verze prošla důkladným testováním (2 roky) a byla tak vysoce spolehlivá.
 • K původním verzím (CCR Inspiration Classic) lze upgradovat novou elektroniku i samostatně

 

Nevýhody přístroje:

 

 • Diskutabilní nevýhodou může být umístění scrubberu a lahví pod krytem. Může byt individuálně řešeno pomocí vlastní konstrukce, například montáží na backplate, a podobně.
 • Dále je možná škoda, že nedošlo k přepracování konstrukce scrubberu na radiální, podle mých informací z důvodu zachování kompatibility s předchozími typy a také kvůli tomu, že veliká většina uživatelů nemá požadavky na možnost 10 hodinových ponorů, které lze provádět např. s Cis-Lunarem.
 • Jiné nedostatky zatím nejsou zřejmé a tento rebreather se těší velké oblibě uživatelů.

 

Použití přístroje:

 

 • Rekreační potápění ve všech možných prostředích.
 • Hloubkové a směsové „technické“ potápění, vraky, jeskyně.
 • Orientační cena: cca 132.000 Kč + DPH v základní výbavě, cca 145000 Kč + DPH plně vybavený přístroj všemi volitelnými doplňky, upgrade cca 100000 Kč + DPH v základní výbavě, upgrade cca 110000 Kč + DPH plně vybavený přístroj všemi volitelnými doplňky.
 • Výrobce: www.apdiving.com.
 • Poznámky: výborný, vyzkoušený a dostupný přístroj pro široké spektrum uživatelů (od „rybičkáře“ po „explorery“).

[button_icon url=“http://rebreather.cz/fotogalerie/foto-apd/“ size=“middle“ colour=“green“]Galerie obrázků[/button_icon]

Přejít nahoru